Verlofstanden per Locatie

Tijdens de PlanRaddeskundigen bijeenkomst is gevraagd of het mogelijk is de verlofstand per locatie te tonen.

Dit kan met de PlanRad Rapportgenerator.

 

Ik heb een layout aangemaakt waarin de verlofstanden berekend worden. Deze worden verdeeld als een medewerker contracten op meerdere locaties heeft. De verdeling gebeurd per Vestiging, maar het is ook mogelijk dit per kostenplaats te doen (dan moet rapport mogelijk wel aangepast worden)

Het rapport rekent in 2013 uit hoeveel weken er nog tot en met het einde van het jaar zijn*. Vervolgens wordt het totaal gedeeld door het aantal weken en een verhouding uitgerekend op basis van de contracturen.

Immers: Voor een medewerker met 36u op contract is het makkelijker 10u op te maken dan voor een medewerker met 5u op contract.

Verlofstanden tot einde Jaar

 

 

Hieronder weer twee linkjes met rtm bestanden die in PlanRad geladen kunnen worden.

Verlofstanden 2013, verdeeld per locatie

en een overzicht dat geschikt is voor Excel