Verlofstanden per Locatie

Tijdens de PlanRaddeskundigen bijeenkomst is gevraagd of het mogelijk is de verlofstand per locatie te tonen.

Dit kan met de PlanRad Rapportgenerator.

 

Ik heb een layout aangemaakt waarin de verlofstanden berekend worden. Deze worden verdeeld als een medewerker contracten op meerdere locaties heeft. De verdeling gebeurd per Vestiging, maar het is ook mogelijk dit per kostenplaats te doen (dan moet rapport mogelijk wel aangepast worden)

Het rapport rekent in 2013 uit hoeveel weken er nog tot en met het einde van het jaar zijn*. Vervolgens wordt het totaal gedeeld door het aantal weken en een verhouding uitgerekend op basis van de contracturen.

Immers: Voor een medewerker met 36u op contract is het makkelijker 10u op te maken dan voor een medewerker met 5u op contract.

Verlofstanden tot einde Jaar

 

 

Hieronder weer twee linkjes met rtm bestanden die in PlanRad geladen kunnen worden.

Verlofstanden 2013, verdeeld per locatie

en een overzicht dat geschikt is voor Excel

Ingebruikname Taken

Gebruik Taken
Bij een kinderopvangorganisatie waar PlanRad gebruikt wordt is geannalyseerd waarom de taken daar niet gebruikt kunnen worden. Voor deze organisatie is het zeer belangrijk om signaleringen te krijgen op een aantal belangrijke actiepunten.

Zoals
-Notities
-Beoordelingsgesprekken
-Functioneringsgesprekken
-Einde proeftijd gesprekken

Tevens is door het management gewenst om hier, bij wijze van een rapportage, hier een overzicht van te verkrijgen.

Rapporten
Voor deze organisatie heeft Advaro in de Rapportgenerator van PlanRad overzichten gemaakt met daarin verschillende rapportages omtrent de taken.
Zo kan er een overzicht gemaakt worden met daarop;
Alle taken, per locatie, per maand
Geëscaleerde taken, per locatie en per maand
Geëscaleerde taken, per maand en per Locatie

Opgeloste programmafout
Tijdens het gebruik bleek dat sommige taken niet goed gegenereerd worden door PlanRad. Hierdoor blijven deze verborgen in het takenscherm. Dit heeft Advaro opgelost door middel van een script. Een programmafout wordt elke nacht hersteld, waardoor deze klant nu het takenscherm volledig kan gebruiken.

Visionplanner; Rapportage met een druk op de knop

Bij een organisatie met Visionplanner heeft Advaro ervoor zorg gedragen dat de Maandelijkse Rapportage “Met 1 druk op de knop” te genereren is.

Lange implementatie
Bij de bewuste organisatie is het, na aanschaf, niet gelukt de financiële rapportage met “1 druk op de knop” te genereren. Elke maand werden de in Visionplanner gegenereerde pagina’s in Excel gecontroleerd en bewerkt, waardoor het opleveren vaak nog meerdere dagen in beslag nam. Voor de organisatie zelf was onduidelijk waar dit nu precies door kwam en het vertrouwen in VisionPlanner nam af.

Nadat de medewerker die hiervoor verantwoordelijk was vertrok bij de organisatie ontstond een “tijdelijk gat” op deze positie. In deze periode is dit “gat” opgevuld door Advaro.

Positieve resultaten
Na een enkele instructiedag van VisionPlanner zijn de rapportages zodanig aangepast dat de gewenste resultaten wel “met 1 druk op de knop” te realiseren zijn. Controle en aanpassing (met hierdoor een langere doorlooptijd) was niet meer nodig! Het vertrouwen in het VisionPlanner is hierdoor weer hersteld!