Belofte maakt schuld

Belofte maakt schuld!

In dit bericht een tweetal Rapporten die inzicht geven in het aantal FTE per Locatie, per contractype. Deze rapporten zijn te gebruiken in de Rapportgenerator van PlanRad.

In de rapportgenerator moet een nieuw rapport worden gemaakt. (rechtermuisknop in de rapportgenerator en “Nieuw Rapport”.

In dit nieuwe, lege rapport, kan onder “Bestand” gekozen worden voor “Laad van Bestand” worden gekozen. Vervolgens kan het rtm bestand worden geselecteerd en geopend.

Vervolgens kan het bestand met “Opslaan als” worden opgeslagen

FTE per Locatie per Contracttype (draaitabel) FTE per Locatie, per contracttype (Draaitabel)

FTE per Locatie, per Contracttype (overzicht)

FTE per Locatie, per contracttype (overzicht)

 

Rapportages; Automatische FTE rapportage in Excel


Omdat een Kinderopvangorganisatie met PlanRad een specifieke wens had met betrekking tot de FTE rapportage heeft Advaro hier een geautomatiseerd overzicht voor gemaakt.

FTE Rapportage
Binnen de Rapportage op FTE bestond de specifieke wens om bepaalde contracten uit te sluiten van de rapportage. In dit geval de contracten van vervangers voor langdurige ziekte en zwangerschap. Omdat PlanRad hier niet in voorziet, en het niet mogelijk is de aantallen tegen een begroting te houden, gebruikte de organisatie hiervoor een format in Excel.
Elke maand werden de FTE aantallen handmatig geteld en ingevuld in dit Excel-bestand om te kunnen rapporteren.

Automatisch
Advaro heeft ,door de specifieke selectiecriteria op te nemen in een query op de database van PlanRad, een automatisch Excel-bestand gemaakt. Wanneer het bestand geopend wordt, worden de gegevens vernieuwd. Dit bespaart de organisatie (Personeelszaken) veel tijd!

Draaitabellen
Door de gegevens eerst te presenteren in Draaitabellen kunnen de gebruikers nu zelf controleren welke personen op welke kostenplaats (locatie) meetellen. Zo zijn een aantal correcties op (foutieve) invoer (in PlanRad) gedaan.

Controle
Wanneer er kostenplaatsen worden toegevoegd, moeten deze in het bestand gekoppeld worden. Door een controle op totaal in te bouwen is direct duidelijk dat niet alle kostenplaatsen gekoppeld zijn.

Visuele aanpassingen
Later zijn verschillende visuele aanpassingen gedaan om de cijfers zo duidelijk mogelijk te presenteren.